Политики и выборы, Голосуйте свободно, Участвуйте в демократии, Голосуйте за перемены, Онлайн референдум
Svenska politiska partier

Koppla loss partierna

Svenska politiska partier, SAP 51%

Än en gång är nämndemannasystemet föremål för diskussion. JESSICA GOW / SCANPIXHög tid för översyn av nämndemannasystemet.

 

HUVUDLEDARE - Systemet med nämndemän i det svenska rättväsendet diskuteras med jämna mellanrum. På senare tid har det framför allt varit det faktum att de utses av politiska partier som kritiserats. Men det har också handlat om att de saknar rätt kompetens för att vara med och döma i rättegångar.

 

Sveriges Television kastade nytt bränsle på brasan när de nyligen frågade vad svenska domare anser om dagens system med nämndemän. Av de 675 domare som svarat på SVT:s enkät vill 28 procent slopa systemet. Bara 19 procent vill ha kvar nämndemännen på det sätt som det fungerar i dag. Resten vill göra förändringar i dagens system. Framför allt är domarna kr. tiska mot att nämndemännen är politiskt tillsatta.

 

Läs mer: hd.se (29 december 2011)


martina -
Пометитьno spam

ElectionsMeter не несёт ответственности за содержание аргументов. Обращайтесь пожалуйста к изображаемому пользователю или автору аргумента. Каждый аргумент и каждый текст опубликованный на ElectionsMeter должен включать оригинальное имя автора со ссылкой на первоисточник. Пользователи обязаны иметь ввиду уведомления о нарушении авторских прав. Пожалуйста, прочитайте внимательно правила пользования сайтом.

Назад на опрос: > Sweden > Выборы > Svenska politiska partier
 
load menu